Hoppa till innehåll

Hållbarhet för Hjalmarssons Buss

Hjalmarssons Buss arbetar aktivt för att minimera miljöpåverkan i vår verksamhet och arbetar i enlighet med ISO 14001.

strong-beautiful-fog-and-sunbeams-in-the-forest-SBI-300739799

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Vi ställer krav på leverantörer inom alla området såsom kvalitet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet och med det kommer kravet på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Exempel är att bussen ska hålla länge utan en mängd reparationer eller ökade serviceintervall av delar eller oljor, bränslet ska vara hållbart och fossilfritt och säkerheten ska vara hög såväl när det gäller på vägen som i arbetsmiljön.

Vi värnar trafiksäkerheten i hela värdekedjan för att förebygga skador, olyckor och utsläpp till mark, vatten och luft genom att ställa höga krav på säkerhet såväl hos fordon, förare som hos företaget som levererar varan eller tjänsten.

Människorna hos oss och hos våra leverantörer ska leva ett gott liv både på jobbet och hemma dvs vi ska ha löner som ger möjlighet till en bra levnadsstandard och en god och säker arbetsmiljö.

Vi vill att alla ska må bra länge, både människan, samhället globalt och vår vackra natur lokalt.

Vi vill och verkar för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i kundfokus, i entreprenörskapet i det personliga engagemanget och vid samverkan.